Trắc nghiệm Đường kính và dây của đường tròn - Hình học 9

5 trắc nghiệm 2 bài tập SGK 1 hỏi đáp

Cùng nhau học tập tốt và củng cố các kiến thức vừa học về  đường kính và dây cung của đường tròn thông qua các bài tập sau đây

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):