Trắc nghiệm Công thức nghiệm thu gọn - Đại số 9

5 trắc nghiệm 8 bài tập SGK

Cùng nhau học tập tốt và củng cố các kiến thức vừa học về Công thức nghiệm thu gọn của phương trình bậc hai thông qua các bài tập sau đây.

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):