Trắc nghiệm Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai - Đại số 9

5 trắc nghiệm 15 bài tập SGK

Cùng nhau củng cố các kiến thức vừa học về Cách biến đổi từ cơ bản đến nâng cao biểu thức chứa căn bậc hai thông qua các bài tập sau đây.

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):