Giải bài tập SGK Bài 1 Chương 4 Hình học 9 Tập 2

5 trắc nghiệm 14 bài tập SGK

Phần hướng dẫn giải bài tập SGK Hình học 9 Chương 4 Bài 1 Hình trụ - Diện tích xung quanh và thể tích hình trụ sẽ giúp các em nắm được phương pháp và rèn luyện kĩ năng các dạng bài tập từ SGK Toán 9.