Giải bài tập SGK Bài 7 Chương 2 Đại số 7 Tập 1

Phần hướng dẫn giải bài tập SGK Đại số 7 Bài 7 Đồ thị của hàm số y=ax (a≠0) sẽ giúp các em nắm được phương pháp và rèn luyện kĩ năng các dạng bài tập từ SGK Toán 7 Tập một.