Số học 6 Chương 1 Bài 13 Ước và bội

5 trắc nghiệm 4 bài tập SGK 12 hỏi đáp

Mối quan hệ a chia hết cho b có thể được diễn đạt bằng Ứơc và bội.

Tóm tắt lý thuyết

1. Ước và bội.

18 chia hết cho 3 thì 18 là bội của 3 và 3 là ước của 18.

Nếu có số tự nhiên a chia hết cho b thì ta nói a là bội của b, còn b gọi là ước a.

2. Cách tìm ước và bội.

Ta kí hiệu tập hợp ước của a la Ư{a}, tập hợp các bội của a là B{a}.

VD1 : Tìm các bội nhỏ hơn 30 của 7.

Lần lượt  nhân 7 với 0, 1, 2, 3, 4 ta được các bội nhỏ hơn 30 của 7 là 0, 7, 14, 28.

Ta có thể tìm các bội của một số khác 0 bằng cách nhân số đó với 0, 1, 2, 3, ....

VD2 : Tìm tập hợp Ư{8}.

Lần lượt chia 8 cho 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 ta thấy 8 chỉ chia hết cho 1, 2, 4, 8.

Do đó : Ư{8} = {1, 2, 4, 8}.

Ta có thể tìm các ước của a ( a > 1) bằng cách lần lượt chia a cho các số tự nhiên từ 1 đến a để xem xét xem a chia hết  cho những số nào, khi đó các số ấy là ước của a.

Bài tập minh họa

Bài 1: Viết các phần tử của tập hợp Ư{9}.

Hướng dẫn: 

Ư{9} = {1, 3, 9}.

Bài 2: Tìm các bội nhỏ hơn 40 của 8.

Hướng dẫn:

Các bội nhỏ hơn 40 của 8 là : 0, 8, 16, 24, 32.

Bài 3: Tìm các ước của 4.

Hướng dẫn:

Ư{4} = {1, 2, 4}.

Lời kết

Qua bài học này giúp các em có thêm cách mới để diễn đạt quan hệ a chia hết cho b.

Để củng cố bài học, xin mời các em làm bài kiểm tra Trắc nghiệm Số học 6 Chương 1 Bài 13 với những câu hỏi ôn tập, bám sát nội dung bài học. Bên cạnh đó các em có thể nêu thắc mắc của mình thông qua phần Hỏi đáp Số học 6 Chương 1 Bài 13, cộng đồng Toán HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

Phần hướng dẫn Giải bài tập Số học 6 Chương 1 Bài 13 sẽ giúp các em nắm được các phương pháp giải bài toán từ SGK Toán 6 tập 1.

-- Mod Toán Học 6 HỌC247