Bài 13: Ước và bội - Số học 6

5 trắc nghiệm 4 bài tập SGK 1 hỏi đáp

Mối quan hệ a chia hết cho b có thể được diễn đạt bằng Ứơc và bội.

Tóm tắt lý thuyết

1. Ước và bội.

18 chia hết cho 3 thì 18 là bội của 3 và 3 là ước của 18.

Nếu có số tự nhiên a chia hết cho b thì ta nói a là bội của b, còn b gọi là ước a.

2. Cách tìm ước và bội.

Ta kí hiệu tập hợp ước của a la Ư{a}, tập hợp các bội của a là B{a}.

VD1 : Tìm các bội nhỏ hơn 30 của 7.

Lần lượt  nhân 7 với 0, 1, 2, 3, 4 ta được các bội nhỏ hơn 30 của 7 là 0, 7, 14, 28.

Ta có thể tìm các bội của một số khác 0 bằng cách nhân số đó với 0, 1, 2, 3, ....

VD2 : Tìm tập hợp Ư{8}.

Lần lượt chia 8 cho 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 ta thấy 8 chỉ chia hết cho 1, 2, 4, 8.

Do đó : Ư{8} = {1, 2, 4, 8}.

Ta có thể tìm các ước của a ( a > 1) bằng cách lần lượt chia a cho các số tự nhiên từ 1 đến a để xem xét xem a chia hết  cho những số nào, khi đó các số ấy là ước của a.

Bài tập minh họa

Bài 1: Viết các phần tử của tập hợp Ư{9}.

Hướng dẫn: Ư{9} = {1, 3, 9}.

Bài 2: Tìm các bội nhỏ hơn 40 của 8.

Hướng dẫn: Các bội nhỏ hơn 40 của 8 là : 0, 8, 16, 24, 32.

Bài 3: Tìm các ước của 4.

Hướng dẫn: Ư{4} = {1, 2, 4}.

Lời kết

Qua bài học này giúp các em có thêm cách mới để diễn đạt quan hệ a chia hết cho b. Các em làm phần trắc nghiệm tập hợp để hiểu rõ và nẵm vững bài học nhé. Các bài tập SGK bài 13 cũng được hướng dẫn giải các em có thể tham khảo và nếu có gì cần hỏi về tập hợp các em có thể đặt câu hỏi ở phần hỏi đáp cộng đồng Toán HỌC247 sẽ giải đáp cho các em.

-- Mod Toán Học 6 HỌC247