Trắc nghiệm Ứng dụng của tích phân trong hình học - Giải tích 12

5 trắc nghiệm

Cùng kiểm tra khả năng vận dụng tích phân để tính diện tích hình phẳng và thể tích khối tròn xoay thông qua bài kiểm tra Ứng dụng tích phân trong hình học. Thông qua đó các em sẽ phát hiện những vấn đề chưa nắm vững để có thể bù đắp kiến thức kịp thời.

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):