Trắc nghiệm Số phức - Giải tích 12

5 trắc nghiệm 6 bài tập SGK

Bài kiểm tra Trắc nghiệm Số phức sẽ giúp các em đánh giá lại mức độ ghi nhớ và thông hiểu những vấn đề lý thuyết liên quan đến số phức để có sự chuẩn bị tốt hơn cho những bài học tiếp theo về số phức.

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):