Trắc nghiệm Phép chia số phức - Giải tích 12

5 trắc nghiệm 4 bài tập SGK 6 hỏi đáp

Bài kiểm tra Phép chia hai số số phức sẽ giúp các em đánh giá khả năng vận dụng qui tắc chia hai số phức để giải các bài tập liên quan đên số phức. Qua đó, các em có thể sẽ phát hiện ra những vấn đề chưa hiểu để có thể bổ sung kiến thức kịp thời.

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):