Trắc nghiệm Nguyên hàm - Giải tích 12

10 trắc nghiệm 4 bài tập SGK 2 hỏi đáp

Bài kiểm tra Trắc nghiệm Nguyên hàm sẽ giúp các em đánh giá được mức độ hiểu bài, khả năng ghi nhớ và vận dụng các phương pháp tính nguyên hàm cũng như công thức tìm nguyên hàm của các hàm số sơ cấp cơ bản.

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):