Trắc nghiệm Lôgarit - Giải tích 12

5 trắc nghiệm 5 bài tập SGK 4 hỏi đáp

Thông qua bài kiểm tra Trắc nghiệm Lôgarit sẽ giúp các em ôn tập và cũng cố lại các công thức đã học, đánh giá được khả năng vận dụng các công thức để giải bài tập, qua đó có thể điều chỉnh phương pháp học tập.

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):