Trắc nghiệm Khái niệm về khối đa diện - Hình học 12

5 trắc nghiệm 4 bài tập SGK 7 hỏi đáp

Bài kiểm tra Trắc nghiệm Khái niệm về khối đa diện sẽ giúp các em ôn tập lại các định lý, tính chất cần nhớ của bài học, đồng thời phát hiện những vẫn đề chưa nắm được để có biện pháp ôn tập kịp thời.

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):