Trắc nghiệm Hình học 12 Chương 2 Bài 2 Khái niệm về mặt tròn xoay

10 trắc nghiệm 10 bài tập SGK 4 hỏi đáp

Bài kiểm tra Trắc nghiệm Khái niệm về mặt tròn xoay với nội dung các câu hỏi xoay quanh sự hình thành hình nón, hình trụ và các bài tập tính diện tích, thể tích khối nón, khối trụ sẽ giúp các em ôn tập lại bài và có định hướng học tập hiệu quả hơn.

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):