Trắc nghiệm Hàm số mũ và hàm số lôgarit - Giải tích 12

8 trắc nghiệm 5 bài tập SGK

Bài kiểm tra Trắc nghiệm hàm số mũ và hàm số lôgarit là thước đo chính xác đánh gia mức độ hiểu bài của các em. Thông qua đó các em sẽ nhận ra những vấn đề chưa nắm vững để có phương pháp điều chỉnh cách học sao cho hiệu quả nhất.

Câu hỏi trắc nghiệm (8 câu):