Trắc nghiệm GTLN và GTNN của hàm số - Giải tích 12

5 trắc nghiệm 5 bài tập SGK 53 hỏi đáp

Dưới đây là bài Kiểm tra trắc nghiệm ngắn dạng toán ứng dụng đạo hàm để tìm GTLN và GTNN của hàm số sẽ giúp các em củng cố lại bài học, rèn luyện kĩ năng giải bài tập.

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):