Trắc nghiệm Giải tích 12 Chương 2 Bài 2 Hàm số lũy thừa

5 trắc nghiệm 5 bài tập SGK 2 hỏi đáp

Thông qua bài kiểm tra Trắc nghiệm Giải tích 12 Chương 2 Bài 2 Hàm số lũy thừa sẽ giúp các em đánh giá mức độ hiểu bài, khả năng vận dụng nội dung vừa học để giải bài tập , qua đó sẽ giúp các em ghi nhớ bài tốt hơn, có biện pháp điều chỉnh cách học nếu tiếp thu bài chưa tốt.

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):