Trắc nghiệm Giải tích 12 Chương 2 Bài 1 Lũy thừa

5 trắc nghiệm 5 bài tập SGK 3 hỏi đáp

Thông qua bài kiểm tra Giải tích 12 Chương 2 Bài 1 Lũy thừa sẽ giúp các em đánh giá mức độ hiểu bài, khả năng vận dụng nội dung vừa học để giải bài tập , qua đó sẽ giúp các em ghi nhớ bài tốt hơn.

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):