Trắc nghiệm Tiệm cận - Giải tích 12

5 trắc nghiệm 2 bài tập SGK 9 hỏi đáp

Sau khi đã nắm được lý thuyết và cách giải bài tập liên quan đến đường Tiệm cận của đồ thị hàm số, xin mời các em cùng thực hiện bài kiểm tra Trắc nghiệm ngắn để cũng cố cũng như rèn luyện kĩ năng giải bài tập.

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):