Hỏi đáp về GTLN và GTNN của hàm số - Giải tích 12

5 trắc nghiệm 5 bài tập SGK 53 hỏi đáp

Nếu các em có những khó khăn về bài tập liên quan đến dạng toán Ứng dụng đạo hàm để tìm Giá trị lớn nhất giá trị nhỏ nhất của hàm số từ bài tập SGK, Sách tham khảo, Các trang mạng cộng đồng Toán HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

Danh sách hỏi đáp (53 câu):