Xác suất của biến cố - ĐS và GT 11

5 trắc nghiệm 7 bài tập SGK 152 hỏi đáp

Bài kiểm tra Trắc nghiệm Xác suất của biến cố với những bài tập từ cơ bản đến nâng cao sẽ giúp các em rèn luyện kĩ năng giải bài tập trắc nghiệm ở dạng toán này.

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):