Trắc nghiệm Phép thử và Biến cố - ĐS và GT 11

5 trắc nghiệm 7 bài tập SGK 1 hỏi đáp

Bài kiểm tra Trắc nghiệm Phép thử và Biến cố sẽ giúp các em rèn luyện kĩ năng giải các câu hỏi trắc nghiệm ở các dạng bài tập như: Xác định không gian mẫu, tìm số phần tử của biến cố,....

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):