Trắc nghiệm Nhị thức Niu-tơn - ĐS và GT 11

5 trắc nghiệm 6 bài tập SGK 48 hỏi đáp

Bài kiểm tra Trắc nghiệm Nhị thức Niu-tơn sẽ giúp các em rèn luyện kĩ năng giải các dạng bài tập trắc nghiệm liên quan đến dạng toán này nhằm làm quen với hình thức ra đề mới ở môn Toán.

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):