Trắc nghiệm Tổng và hiệu của hai vectơ - Hình học 10

5 trắc nghiệm

Cùng nhau củng cố các kiến thức vừa học về cách tính tổng và hiệu của các vectơ thông qua các bài tập sau đây.

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):