Trắc nghiệm Tích của vectơ với một số - Hình học 10

5 trắc nghiệm

Cùng nhau củng cố các kiến thức vừa học về Tích của vectơ với một số thông qua các bài tập sau đây.

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):