Unit 1 Tiếng Anh lớp 6 - Good morning

5 trắc nghiệm

Bài học Unit 1 Lớp 6 Phần B - Good morning hướng dẫn các em thêm một vài câu chào hỏi mở rộng vốn từ làm quen cho các em.

Tóm tắt bài

1. Unit 1 Lớp 6 Task B1

  • Listen and repeat. (Lắng nghe và lặp lại.)

  • Dịch nghĩa

Good morning: Chào buổi sáng

Good afternoon: Chào buổi trưa

Good evening: Chào buổi chiều

Good night: Chào buổi tối (Chúc ngủ ngon)

Bye: Tạm biệt

Goodbye: Tạm biệt

2. Unit 1 Lớp 6 Task B2

Practice with a partner. (Thực hành với một bạn cùng lớp.)

3. Unit 1 Lớp 6 Task B3

  • Listen and repeat. (Lắng nghe và lặp lại.)

a. Miss Hoa: Good morning, children.

Children: Good morning, Miss Hoa.

Miss Hoa: How are you?

Children: We're fine, thank you.

              How are you?

Miss Hoa: Fine, thanks.

               Goodbye.

Children: Bye.

b. Mom: Good night, Lan.

Lan: Good night, Mom.

  • Bài dịch Hội thoại Task B3

a)

Cô Hoa: Chào buổi sáng các em.

Học sinh: Chào buổi sáng cô Hoa.

Cô Hoa: Các em có khỏe không?

Học sinh: Chúng em khỏe, cảm ơn cô.

              Cô có khỏe không?

Cô Hoa: Cô khỏe, cảm ơn các em.

             Tạm biệt.

Học sinh: Tạm biệt cô.

b)

Mẹ: Chúc con ngủ ngon, Lan.

Lan: Chúc mẹ ngủ ngon.

4. Unit 1 Lớp 6 Task B4

Write. (Viết.)

Lan: Good afternoon, Nga.

Nga: _______, _____.

Lan: How are you?

Nga: _______, _____.

       And you?

Lan: Fine, thanks.

Nga: Goodbye.

Lan: _______.

Guide to answer (Gợi ý)

Lan: Good afternoon, Nga.

Nga: Good afternoon, Lan.

Lan: How are you?

Nga: I'm fine, thanks.

    And you?

Lan: Fine, thanks.

Nga: Goodbye.

Lan: Goodbye.

Lời kết

Như vậy các em vừa học xong Phần B trong Unit 1 của chương trình tiếng Anh lớp 6 giúp các em làm quen chào hỏi. Trong quá trình học bài có điều gì thắc mắc các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng động HỌC247. Chúc các em học tốt!

-- Mod Tiếng Anh 6 HỌC247