Trắc nghiệm Unit 12 Tiếng Anh lớp 6 - Free time

5 trắc nghiệm

Mời các em tham gia thực hành trắc nghiệm Unit 12 Tiếng Anh lớp 6 Phần B do học247 biên soạn. Chúc các em thực hành hiệu quả!

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):