Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 24 Ứng động

5 trắc nghiệm 5 bài tập SGK
Bài tập trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 24 về Ứng động online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

  • A. Trong tối, nhiệt độ thấp.
  • B. Ngoài sáng, nhiệt độ cao. 
  • C. Nơi khô, nhiệt độ cao. 
  • D. Trong nước, nhiệt độ thấp.
  • A. phản ứng nhanh của cơ thể, có tính chất tự vệ hay bắt mồi.
  • B. sự di chuyển về phía ánh sáng của ngọn. 
  • C. sự di chuyển đỉnh, chóp của thân leo quấn quanh cọc dựa.
  • D. đặc tính vận động phù hợp với sự thay đổi nhịp điệu thời gian ngày, đêm.
  • A. Hình thức phản ứng của cây trước các tác nhân kích thích không định hướng. 
  • B. Sự vận động cảm ứng do sự khác biệt về tốc độ sinh trưởng không đồng đều của các tế bào tại hai phía đối diện nhau của cơ quan có cấu trúc hình dẹt gây nên. 
  • C. Sự vận động khi có tác nhân kích thích. 
  • D. Thay đổi trạng thái sinh lí - sinh hoá của cây khi có kích thích. 
  • A. Ứng động sinh trưởng phụ thuộc vào cấu trúc kiểu hình dưới tác động của ngoại cảnh, còn ứng động không sinh trưởng xuất hiện không phải do sinh trưởng mà là do biến đổi sức trương nứơc trong tế bào. 
  • B. Ứng động sinh trưởng là quang ứng động, còn ứng động không sinh trưởng là ứng động sức trương.
  • C. Ứng động không sinh trưởng xảy ra do sự sinh trưởng không đồng đều tại các mặt trên và mặt dưới của cơ quan khi có kích thích.
  • D. Ứng đông sinh trưởng xảy ra do biến động sức trương trong các tế bào chuyên hoá.
  • A. Không liên quan tới sự phân chia tế bào. 
  • B. Tác nhân kích thích không định hướng. 
  • C. Có nhiều tác nhân kích thích. 
  • D. Có sự vận động vô hướng.