Diễn đạt trong văn nghị luận (tiếp theo) - Ngữ văn 12


Bài học giúp các em củng cố lại kiến thức đã học và rèn luyện, nâng cao kĩ năng vận dụng những cách diễn đạt khác nhau để trình bày vấn đề một cách linh hoạt, sáng tạo.

Tóm tắt bài

Củng cố lại kiến thức về cách diễn đạt trong văn nghị luận

-- Mod Ngữ văn 12 HỌC247