Trắc nghiệm Thì tương lai đơn trong tiếng Anh - The simple future tense

6 trắc nghiệm

Mời các em tham gia thực hành trắc nghiệm bài tập ngữ pháp về Thì tương lai đơn trong tiếng Anh do HỌC247 biên soạn. Chúc các em thực hành hiệu quả!

Câu hỏi trắc nghiệm (6 câu):