Trắc nghiệm Thì quá khứ đơn và thì quá khứ tiếp diễn trong tiếng Anh

7 trắc nghiệm

Mời các em tham gia thực hành trắc nghiệm tổng hợp Thì quá khứ đơn và thì quá khứ tiếp diễn trong tiếng Anh. Chúc các em thực hành hiệu quả!

Câu hỏi trắc nghiệm (7 câu):