Trắc nghiệm Thì hiện tại hoàn thành và thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn trong tiếng Anh

5 trắc nghiệm

Mời các em thực hành trắc nghiệm về thì hiện tại hoàn thành và thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn trong tiếng Anh qua bài tập tổng hợp do HỌC247 biên soạn. Chúc các em thực hành hiệu quả!

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):