Trắc nghiệm Thì hiện tại hoàn thành trong tiếng Anh - The present perfect

5 trắc nghiệm

Để củng cố kiến thức ngữ pháp vừa học, mời các em tham gia thực hành trắc nghiệm Thì hiện tại hoàn thành trong tiếng Anh do HỌC247 biên soạn. Chúc các em thực hành hiệu quả!

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):