Giải bài tập SGK Bài 29 Lịch sử 9

20 trắc nghiệm 2 bài tập SGK

Hướng dẫn giải bài tập SGK Cả nước trực tiếp chống Mĩ cứu nước (1965 - 1973) Cả nước trực tiếp chiến đấu chống Mĩ, cứu nước (1965 - 1973)