Trắc nghiệm Lịch sử 11 Bài 21 Phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Việt Nam trong những năm cuối thế kỉ XIX

10 trắc nghiệm 3 bài tập SGK

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

 • Câu 1:

  Tuy đã hoàn thành về cơ bản công cuộc bình định Việt Nam, thực dân Pháp vẫn gặp phải sự phản kháng quyết liệt của lực lượng nào?

  • A. Một số quan lại yêu nước và nhân dân Nam KÌ
  • B. Một số quan lại, văn thân, sĩ phu yêu nước và nhân dân trong cả nước
  • C. Một số quan lại yêu nước và nhân dân Trung Kì
  • D. Một số quan lại, văn thân, sĩ phu yêu nước ở Bắc Kì
 • Câu 2:

  Sau khi cuộc phản công kinh thành Huế thất bại, Tôn Thấ Thuyết đã làm gì?

  • A. Đưa vua Hàm Nghi và Tam cung rời khỏi Hoàng thành đến sơn phòng Tân Sở (Quảng Trị)
  • B. Tiếp tục xây dựng hệ thống sơn phòng
  • C. Bổ sung lực lượng quân sự
  • D. Đưa vua Hàm Nghi và Tam cung rời khỏi Hoàng thành đến sơn phòng Âu Sơn (Hà Tĩnh)
 • Câu 3:

  Nội dung chủ yếu của chiếu Cần vương là

  • A. Kêu gọi quần chúng nhân dân đứng lên kháng chiến
  • B. Kêu gọi văn thân, sĩ phu và nhân dân cả nước vì vua mà đứng lên kháng chiến
  • C. Kêu gọi tiến hành cải cách về chính trị, xã hội
  • D. Tố cáo tội ác của thực dân Pháp
 • Câu 4:

  Trong giai đoạn từ năm 1885 đến năm 1888, phong trào Cần vương đặt dưới sự chỉ huy của

  • A. Tôn Thất Thuyết và Nguyễn Văn Tường
  • B. Hàm Nghi và Tôn Thất Thuyết
  • C. Nguyễn Văn Tường và Trần Xuân Soạn
  • D. Nguyễn Đức Nhuận và Đào Doãn Dịch
 • Câu 5:

  Sau khi vua Hàm Nghi bị bắt, phong trào Cần vương

  • A. Chấm dứt hoạt độnG
  • B. Chỉ hoạt động cầm chừng
  • C. Vẫn tiếp tục nhưng thu hẹp địa bàn ở Nam Trung Bộ
  • D. Tiếp tục hoạt động, quy tụ dần thành những trung tâm lớn
 • Câu 6:

  Cuộc khởi nghĩa Hương Khê do ai lãnh đạo?

  • A. Cao Điền và Tống Duy Tân
  • B. Tống Duy Tân và Cao Thắng
  • C. Phan Đình Phùng và Hoàng Hoa Thám
  • D. Phan Đình Phùng và Cao Thắng
 • Câu 7:

  Cuộc khởi nghĩa vũ trang lớn và kéo dài nhất trong phong trào chống Pháp cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX là

  • A. Khởi nghĩa Hương Khê
  • B. Khởi nghĩa Yên Thế
  • C. Khởi nghĩa ở vùng Tây Bắc và hạ lưu sông Đà
  • D. Khởi nghĩa của đồng bào Tây Nguyên
 • Câu 8:

  Điểm khác của khởi nghĩa Yên Thế so với các cuộc khởi nghĩa trong phong trào Cần vương là

  • A. Hưởng ứng chiếu Cần vương
  • B. Chống thực dân Pháp, chống triều đình nhà Nguyễn
  • C. Là phong trào nông dân chống Pháp, không thuộc phạm trù phong trào Cần vương
  • D. Phản ứng trước hành động đầu hàng thực dân Pháp của triều đình
 • Câu 9:

  Đến năm 1981, từ Yên Thế, nghĩa quân đã mở rộng hoạt động sang vùng nào?

  • A. Yên Lễ, Mục Sơn, Nhã Nam, Hữu Thượng
  • B. Phủ Lạng Thương
  • C. Tiên Lữ (Hưng Yên)
  • D. Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Hưng Yên, Hải Dương
 • Câu 10:

  Nông dân Yên Thế đứng lên chống Phấp vì

  • A. Hưởng ứng chiếu Cần vương
  • B. Chống lại chính sách cướp bóc, bình địn của thực dân Pháp, bảo vệ cuộc sống
  • C. Phản ứng trước hành động đầu hàng thực dân Pháp của triều đình
  • D. Gồm tất cả những nguyên nhân trên