Trắc nghiệm Lịch sử 11 Bài 13 Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)

5 trắc nghiệm 3 bài tập SGK

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 11 Bài 13 về Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939) - Lịch sử 11 online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):