Lê Nhung's Profile

Lê Nhung

Lê Nhung

28/05/1999

THPT Nghi Xuân

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 0
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (1)

  • Lê Nhung đã đặt câu hỏi: Quyền nào dưới đây là quyền dân chủ của công dân Cách đây 9 tháng

    Quyền nào dưới đây là quyền dân chủ của công dân

    A khiếu nại tố cáo b tự do ngôn luận c bất khả xâm phạm về chỗ ở d quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo