Phạm Thị Ngọc Mai's Profile

Phạm Thị Ngọc Mai

Phạm Thị Ngọc Mai

30/08/2001

THPT Triệu Sơn 3

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 0
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (2)

  • Phạm Thị Ngọc Mai đã đặt câu hỏi: Phương trình lượng giác khó Cách đây 2 tuần

    Giải phuơng trình:(\sqrt{3}+1)cosx^{2}+(\sqrt{3}-1)sinxcosx+sinx-cosx-\sqrt{3}=0

  • Phạm Thị Ngọc Mai đã đặt câu hỏi: Phương trình lượng giác khó Cách đây 2 tuần

    Giải phuơng trình:(\sqrt{3}+1)cosx^{2}+(\sqrt{3}-1)sinxcosx+sinx-cosx-\sqrt{3}=0