Nguyễn Toàn's Profile

Nguyễn Toàn

Nguyễn Toàn

08/09/2004

THPT Trường Chinh

Số câu hỏi 3
Số câu trả lời 4
Điểm 0
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (7)

 • Nguyễn Toàn đã đặt câu hỏi: giup nhanh nha Cách đây 1 tuần
  1. CMR
  • a) với mọi n thuộc N thì 60n+45 chia hết cho 15 nhưng ko chia hết cho 30
  • b) không có số tự nhiên nào ÷15 dư 6 và ÷ 9 dư 1
  • c)1005a+2100b chia hết cho 15
  • d) A=n2+n+1 ko chia hết cho 2 và 5 với mọi n thuộc N
 • Nguyễn Toàn đã đặt câu hỏi: aaaaaaaaaaaaaaa Cách đây 1 tuần

  CMR

  a) số gồm 27 số 1 thì chia hết cho 27

  b)abcd chia hết 29 ⇔ a+(3*b)+(9*c)+(27*d) chia hết 29

  c)abc chia hết 21 ⇔ a-(2*b)+(4*c) chia hết 21

  d) tích 2 số tự nhiên liên tiếp thì chia hết 2

  e)tích 3 số tự nhiên liên tiếp thì chia hết 3

  g tổng 3 số tự nhiên liên tiếp thì chia hết 3

 • Nguyễn Toàn đã đặt câu hỏi: giup vs nha Cách đây 1 tuần

  chung minh (n+13)(n+16) chia het cho 2

 • Nguyễn Toàn đã trả lời trong câu hỏi: Dấu hiệu chia hết cho 7 Cách đây 1 tuần

  so nao chia het cho 7 thi chia het cho 7

  haha

   

 • Nguyễn Toàn đã trả lời trong câu hỏi: test cau hoi toan lop 3 Cách đây 1 tuần

  999