Nguyễn Cường's Profile

Nguyễn Cường

Nguyễn Cường

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 0
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (1)

  • Nguyễn Cường đã đặt câu hỏi: Giai dum ạ Cách đây 3 tuần

    S=1+4+10+19+34+...+694+1126

    Tính s