Lê Nữ Châu Minh's Profile

Lê Nữ Châu Minh

Lê Nữ Châu Minh

18/07/2004

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 0
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (1)

  • Lê Nữ Châu Minh đã đặt câu hỏi: Toán hình học Cách đây 3 tuần

    Cho tam giác ABC cân tại A, biết góc A > 60*

    Hãy so sánh các cạnh của tam giác ABC

    Giúp minh gấp nhé