Buoi Buoi da Xanh's Profile

Buoi Buoi da Xanh

Buoi Buoi da Xanh

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 0
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (1)

  • Buoi Buoi da Xanh đã đặt câu hỏi: Dữ liệu lấy trong máy chủ không phải dữ liệu mới Cách đây 4 tuần

    Xin hỏi và đợi trả lời:

    Chỗ mình làm có 4 máy tính xách tay trong đó có 1 máy chủ share toàn quyền 1 foder. Khi các máy khác lấy 1 file excel trong folder máy chủ này thì dữ liệu mới như trong máy chủ, nhưng có 1 máy cũng lấy file excel này trong folder này của máy chủ thì dữ liệu lại cũ (đã lưu những lần trước) không phải mới như trong máy chủ!