Trà My's Profile

Trà My

Trà My

01/01/1970

Số câu hỏi 3
Số câu trả lời 0
Điểm 0
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (7)

 • Trà My đã đặt câu hỏi: Câu này nghĩa là gì? Cách đây 8 giờ

  You have been flopping around just short of working hard

 • Trà My đã đặt câu hỏi: Câu này nghĩa là gì? Cách đây 2 ngày

  You have been flopping around just short of working hard

 • Trà My đã đặt câu hỏi: Câu này nghĩa là gì? Cách đây 1 tuần

  It's high time we ground those dream up

 • Trà My đã đặt câu hỏi: Câu này nghĩa là gì? Cách đây 2 tuần
 • Trà My đã đặt câu hỏi: Câu này nghĩa là gì? Cách đây 2 tuần

  "I can't believe that guy just walk into that glass door - What is he...one short of a six pack?"

  "I bet he's one can short of six pack"

  Cụm từ "one short of six pack" là gì ạ?