leduytri tri's Profile

leduytri tri

leduytri tri

03/08/2004

Số câu hỏi 3
Số câu trả lời 0
Điểm 0
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (6)

 • leduytri tri đã đặt câu hỏi: giúp nhanh với Cách đây 2 tuần

  số tự nhiên a chia cho 5 dư 1 thi chữ số tận cùng của a là bao nhiêu ?

 • leduytri tri đã đặt câu hỏi: hình học phẳng Cách đây 2 tuần
 • leduytri tri đã đặt câu hỏi: bài khó quá, giúp với ? Cách đây 1 tháng

  Nếu n là số nguyên lớn hơn 1, thì có tồn tại các số nguyên x, y, z sao cho \frac{4}{n}=\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z} hay không ?

 • leduytri tri đã đặt câu hỏi: bài khó quá, giúp với ? Cách đây 1 tháng

  Nếu n là số nguyên lớn hơn 1, thì có tồn tại các số nguyên x, y, z sao cho \frac{4}{n}=\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z} hay không ?

 • leduytri tri đã đặt câu hỏi: bài khó quá, giúp với ? Cách đây 1 tháng

  Nếu n là số nguyên lớn hơn 1, thì có tồn tại các số nguyên x, y, z sao cho \frac{4}{n}=\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z} hay không ?