Ngọc Quỳnh's Profile

Ngọc Quỳnh

Ngọc Quỳnh

01/01/1970

Số câu hỏi 1
Số câu trả lời 1
Điểm 0
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (2)

  • Ngọc Quỳnh đã trả lời trong câu hỏi: Tiếp tuyến Cách đây 1 tuần

    ý là ( x2 - x +10 )/2

  • Ngọc Quỳnh đã đặt câu hỏi: Tiếp tuyến Cách đây 1 tuần

    y= x + 2 căn (5-x) và y = x-x+10/2. Chứng minh hai đồ thị hàm số tiếp xúc với nhau tại A (1;5)