nguyen thi huong huong's Profile

nguyen thi huong huong

nguyen thi huong huong

25/07/2001

Số câu hỏi 4
Số câu trả lời 3
Điểm 0
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (17)

 • nguyen thi huong huong đã đặt câu hỏi: hoán vị gen Cách đây 3 tháng

   Đem lai gia cây hoa kép, màđỏ vi  cây hoa đơn , màu vàng thu được F1 toàn cây hoa kép , màđỏ . Cho F1 t th phn ,đời F2 xut hin 10000 cây ,gm 4 kiu hình trong đó có 1600 cây hoa đơn ,màđỏ

   a, Bin lun v quy lut di truyn chi phi phép lai

   b, Sơ đồ lai t p ->  F2

   c, Cho F1 giao phi vi cây (X) thu được F2 có 1000 cây trong đó 400 cây hoa kép,màđỏ : 350 hoa kép , màu vàng : 100 hoa đơn màđỏ : 150 hoa đơn màu vàng

  Xáđịnh kiu gen ca (X) và viết sơ đồ lai.               

 • nguyen thi huong huong đã đặt câu hỏi: hoán vị gen Cách đây 3 tháng

  cho lai 2 thứ đậu thuần chủng là cây hạt đen , nhăn và cây hạt trắng , trơn thu được F1. Cho F1 giao phấn với nhau ở F2 thu được: 541 cây hạt đen, trơn

                 210 cây hạt đen, nhăn

                 209 cây hạt trắng, trơn 

                 40 cây hạt trắng, nhăn 

  Biện luận và viết sơ đồ lai từ P đến F2

 • nguyen thi huong huong đã trả lời trong câu hỏi: giải chi tiết giúp mk Cách đây 4 tháng

  sao mol của Fe2(SO4)3 lại bằng (0.75- mol SO2)/3 vậy bạn

 • nguyen thi huong huong đã đặt câu hỏi: giải chi tiết giúp mk Cách đây 4 tháng

  hòa tan 19.2 g hỗn hợp X gồm FeO Fe Fe2O3 Fe3O4 trong 50 ml dd H2SO4 18M đặc nóng dư thu được dd Y và V l khí S02 (đktc) là sản phẩm khử duy nhất, cho 450 ml dd NaOH 2M vào dd Y thu được 21.4 g kết tủa. Giá trị của V là: A. 4.48 lit B. 3,36 lít C. 5.06 lít D. 6,72 lít

 • nguyen thi huong huong đã đặt câu hỏi: giải chi tiết giúp mk vs ạ Cách đây 4 tháng

  chiều cao của một loài cây được quy định bởi 4 gen không alen nằm trên 4 cặp NST tương đồng khác nhau. Trong đó cây cao nhất có chiều cao là 320 cm và mỗi alen trội làm chiều cao giảm đi 15 cm.Cho cây cao nhất lai với cây thân thấp được F1 cho F1 tự thụ phấn thu được F2. Tính theo lí thuyêt, tỉ lệ cây có chiều cao 290 cm ở F2 là: A. 6/64 B. 7/64 C. 1/64 D. 5/64