nguyen thi huong huong's Profile

nguyen thi huong huong

nguyen thi huong huong

25/07/2001

Số câu hỏi 1
Số câu trả lời 0
Điểm 0
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (6)

 • nguyen thi huong huong đã đặt câu hỏi: câu hỏi toán. M.n giúp em vs ạ Cách đây 9 giờ

        Giải phương trình

  C_{14}^{n} + C_{14}^{n+2} = 2C_{14}^{n+1}:

 • nguyen thi huong huong đã đặt câu hỏi: câu hỏi toán. M.n giúp em vs ạ Cách đây 9 giờ

        Giải phương trình

  C_{14}^{n} + C_{14}^{n+2} = 2C_{14}^{n+1}:

 • nguyen thi huong huong đã đặt câu hỏi: câu hỏi sinh học Cách đây 2 tuần

  ở một loài thực vật gen quy định chiều cao có 3 alen trội hoàn toàn theo thứ tự A>a>a1. đột biến đã tạo ra dạng tam bội F1 có kg Aaa1. nếu cho rằng quá trình giảm phân diễn ra tạo nên các giao tử 2n và n bình thường F1 tự thụ phấn tỉ lệ phân li kiểu hình ở thế hệ con là

 • nguyen thi huong huong đã đặt câu hỏi: câu hỏi sinh học Cách đây 2 tuần

  ở một loài thực vật gen quy định chiều cao có 3 alen trội hoàn toàn theo thứ tự A>a>a1. đột biến đã tạo ra dạng tam bội F1 có kg Aaa1. nếu cho rằng quá trình giảm phân diễn ra tạo nên các giao tử 2n và n bình thường F1 tự thụ phấn tỉ lệ phân li kiểu hình ở thế hệ con là

 • nguyen thi huong huong đã đặt câu hỏi: câu hỏi sinh học Cách đây 2 tuần

  ở một loài thực vật gen quy định chiều cao có 3 alen trội hoàn toàn theo thứ tự A>a>a1. đột biến đã tạo ra dạng tam bội F1 có kg Aaa1. nếu cho rằng quá trình giảm phân diễn ra tạo nên các giao tử 2n và n bình thường F1 tự thụ phấn tỉ lệ phân li kiểu hình ở thế hệ con là