nguyen thi huong huong's Profile

nguyen thi huong huong

nguyen thi huong huong

25/07/2001

Số câu hỏi 3
Số câu trả lời 2
Điểm 0
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (13)

 • nguyen thi huong huong đã đặt câu hỏi: giải chi tiết giúp mk vs ạ Cách đây 2 tuần

  chiều cao của một loài cây được quy định bởi 4 gen không alen nằm trên 4 cặp NST tương đồng khác nhau. Trong đó cây cao nhất có chiều cao là 320 cm và mỗi alen trội làm chiều cao giảm đi 15 cm.Cho cây cao nhất lai với cây thân thấp được F1 cho F1 tự thụ phấn thu được F2. Tính theo lí thuyêt, tỉ lệ cây có chiều cao 290 cm ở F2 là: A. 6/64 B. 7/64 C. 1/64 D. 5/64

 • nguyen thi huong huong đã trả lời trong câu hỏi: giải chi tiết giúp mk vs ạ Cách đây 2 tuần

  cảm ơn bạn 

   

 • nguyen thi huong huong đã đặt câu hỏi: giải chi tiết giúp mk vs ạ Cách đây 2 tuần

  cho luồng khí CO đi qua ống sứ đựng m gam Fe2O3 đun nóng, sau một thời gian thu được 6,96 g hỗn hợp chất rắn X. cho X tác dụng hết với dd HNO3 0,1M vừa đủ thu được dd Y và 2,24 lít hỗn hợp khí gồm NO , NO2 có tỉ khối so với hidro là 21,8. Hấp thụ hết khí nung vào nước vôi trong dư thu được khối lượng kết tủa là: 

  A. 5,5g

  B. 6 g

  C. 6,5 g

  D.7g

 • nguyen thi huong huong đã đặt câu hỏi: toán tổ hợp. Mong m.n giải giúp ạ Cách đây 2 tháng

  \frac{5}{C_{5}^{x}}-\frac{2}{C_{6}^{x}}=\frac{14}{C_{7}^{x}}

  Giải phương trình

 • nguyen thi huong huong đã đặt câu hỏi: toán tổ hợp, chỉnh hợp. M.n giải giúp mk vs ạ Cách đây 2 tháng

  C_{n-1}^{4}- C_{n-1}^{3}- \frac{5}{4} A_{n-2}^{2} =0

  Giải phương trình