Ha Ye's Profile

Ha Ye

Ha Ye

01/01/1970

Số câu hỏi 12
Số câu trả lời 1
Điểm 0
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (21)

 • Ha Ye đã đặt câu hỏi: Thể tích khối cầu Cách đây 1 tuần

  CHo hình chóp đều SABC có góc giữa mặt và mặt bằng 60 và khoảng cách giữa hai đường thẳng SA,BC bằng 3a/2can7. Tính theo a thể tich skhoois chóp SABC và thể tích khối cầu đi qua 4 điểm S,O,B,C với O là tâm đáy

 • Ha Ye đã đặt câu hỏi: khối lăng trụ ABC.A'B'C' Cách đây 3 tuần

  Cho khối lăng trụ ABC.A'B'C' có đáy là tam giác đều cạnh a , hình chiếu của A' lên mp(ABC) trùng với trung điểm cạnh AB, cạnh bên A'A tạo vơ sđáy một góc bằng 45 độ. Tính thể tích V của khối lăng trụ đó

 • Ha Ye đã đặt câu hỏi: tính thể V của hình hộp chữ nhật Cách đây 3 tuần

  tính thể V của hình hộp chữ nhật ABCD.A'B'C'D' có đáy là hình vuông cạnh a, diện tích tam giác A'BD bằng (3 căn 2)/4 a^2

 • Ha Ye đã đặt câu hỏi: tỉ số thể tích Cách đây 3 tuần

  Cho hình lăng trụ ABC.A'B'C'. Goi V là thể tích tứ diện ABA'C', V' là thể tích tứ diện ABB'C'. tính V'/V?

 • Ha Ye đã đặt câu hỏi: toán mặt cầu Cách đây 3 tuần

  cho hình chóp sabc có sa vuông góc với đáy , sa=2a, tam giác abc cân tại a, bac=120, ab=ac=a. tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp sabc