Ha Ye's Profile

Ha Ye

Ha Ye

01/01/1970

Số câu hỏi 16
Số câu trả lời 1
Điểm 0
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (27)

 • Ha Ye đã đặt câu hỏi: cho hàm số Cách đây 7 ngày

  y=e^(x^2/2)=?

 • Ha Ye đã đặt câu hỏi: chứng minh Cách đây 1 tháng

  cho hình trụ có 2 đáy là 2 đường tròn (O) và(O') bán kính R. AB và CD lần lượt là 2 dây cung song song của hai đường tròn đáy và cùng bằng R căn 2. MẶt phẳng (ABCD) không song song hay chứa OO'. CMR ABCD là hình chữ nhật

 • Ha Ye đã đặt câu hỏi: bán kính R mặt cầu ngoại tiếp SABC Cách đây 1 tháng

  Cho hình chóp SABC có đáy ABC vuông cân tại C, CA=CB=a, SA=2a căn 3, SB=a căn 5, SC=a căn 2. tính bán kính R mặt cầu ngoại tiếp SABC

 • Ha Ye đã đặt câu hỏi: Bán kính mặt cầu ? Cách đây 2 tháng

  Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD hình vuông cạnh 2a, SA vuông góc với đáy, góc giữa SC và đáy bằng 45 độ. Bán kính mặt cầu tâm A tiếp xúc mặt phẳng(SBD) là bao nhiêu?

 • Ha Ye đã đặt câu hỏi: xđ tâm và bán kính Cách đây 2 tháng

  cho hình chóp tam giác đều SABC có đường cao SO=h, góc SAB= 45 độ. Xác định tâm và bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp đã cho