Huyền Diệu's Profile

Huyền Diệu

Huyền Diệu

01/01/1970

Số câu hỏi 2
Số câu trả lời 0
Điểm 0
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (7)

 • Huyền Diệu đã đặt câu hỏi: bài học đường đời đầu tiên Cách đây 3 tuần

  thái độ của Dế Mèn đối với Dế Choắt được thể hiện như thế nào ?những lời lẽ và giọng điệu đó nói lên điều gì

 • Huyền Diệu đã đặt câu hỏi: bài học đường đời đầu tiên Cách đây 3 tuần

  1)Nếu em là Dế Mèn trước 1 Dế Choắt yếu đuối đáng thương em sẽ làm gì ?

  2)Qua cuộc đối thoại giữa Dế Choắt và Dế Mèn em rút ra bài học gì về cách ứng xử trong giao tiếp ?

  3)Nêu tóm tắt quá trình Dế Mèn trêu chị Cốc. Nhận xét cách gây sự của dế Mèn.từ bài học ấy em rút ra bài học gì cho bản thân

   

 • Huyền Diệu đã đặt câu hỏi: bài học đường đời đầu tiên Cách đây 3 tuần

  1)Nếu em là Dế Mèn trước 1 Dế Choắt yếu đuối đáng thương em sẽ làm gì ?

  2)Qua cuộc đối thoại giữa Dế Choắt và Dế Mèn em rút ra bài học gì về cách ứng xử trong giao tiếp ?

  3)Nêu tóm tắt quá trình Dế Mèn trêu chị Cốc. Nhận xét cách gây sự của dế Mèn.từ bài học ấy em rút ra bài học gì cho bản thân

   

 • Huyền Diệu đã đặt câu hỏi: bài học đường đời đầu tiên Cách đây 3 tuần

  thái độ của Dế Mèn đối với Dế Choắt được thể hiện như thế nào ?những lời lẽ và giọng điệu đó nói lên điều gì

 • Huyền Diệu đã đặt câu hỏi: bài học đường đời đầu tiên Cách đây 3 tuần

  thái độ của Dế Mèn đối với Dế Choắt được thể hiện như thế nào ?những lời lẽ và giọng điệu đó nói lên điều gì