Nguyễn Quỳnh Trang's Profile

Nguyễn Quỳnh Trang

Nguyễn Quỳnh Trang

18/02/2004

THPT Tây Sơn

Số câu hỏi 7
Số câu trả lời 3
Điểm 0
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (16)

 • Nguyễn Quỳnh Trang đã trả lời trong câu hỏi: test cau hoi toan lop 3 Cách đây 5 ngày

  999
   

 • Nguyễn Quỳnh Trang đã đặt câu hỏi: Mọi người giúp em với! Cách đây 5 ngày

  Câu 1: Cho E = 1 + 11 + 112 + ... + 119

  Chứng minh E \vdots cho 60.

  Câu 2: Cho F = 2 + 22 + 23 + ... + 290

  Chứng minh F \vdots cho 3, 17, 15
   

 • Nguyễn Quỳnh Trang đã đặt câu hỏi: Mọi người giúp em với! Cách đây 5 ngày

  Câu 1: Cho C = 4 + 22 + 23 + ... + 220

  Tìm n \epsilon N biết A = 211n - 1

  Câu 2: Cho D = 2100

  a. Chứng minh : D > 1030

  b. Trong cách viết ở hệ thập phân D có bao nhiêu chữ số

 • Nguyễn Quỳnh Trang đã đặt câu hỏi: Mọi người giúp em với! Cách đây 5 ngày

   

  4n = 256                              3n + 4n = 25

  2n + 2n + 1 = 24                   6n + 8n = 100

  2n + 2 + 2n = 20                  4n + 1 + 4n = 80

  25 < 4n < 250                    ( 2n - 1)3 =1

  3n + 1 = 81                        ( n - 1 )3 = n - 1

 • Nguyễn Quỳnh Trang đã đặt câu hỏi: Mọi người giúp em với! Cách đây 5 ngày

   

  4n = 256                              3n + 4n = 25

  2n + 2n + 1 = 24                   6n + 8n = 100

  2n + 2 + 2n = 20                  4n + 1 + 4n = 80

  25 < 4n < 250                    ( 2n - 1)3 =1

  3n + 1 = 81                        ( n - 1 )3 = n - 1