Nguyễn Chibi'ss's Profile

Nguyễn Chibi'ss

Nguyễn Chibi'ss

03/09/2002

THPT Nguyễn Trãi

Số câu hỏi 16
Số câu trả lời 2
Điểm 0
Kết bạn

Bạn bè (19)

Hoạt động gần đây (47)

 • Nguyễn Chibi'ss đã đặt câu hỏi: Chuyển động tròn đều Cách đây 4 tuần

  Chuyển động tròn đều

  Một cánh quạt quay đều, trong 1 phút quay được 120 vòng. Chu kỳ, tần số quay của quạt là?

  hepppppp me

 • Nguyễn Chibi'ss đã đặt câu hỏi: Chuyển động piến đổi đều Cách đây 4 tuần

  Chuyển động piến đổi đều

   Câu 1: vận tốc của một chất điểm chuyển động dọc theo trục Ox cho bởi hệ thức: v=10-2t (m/s). Tính quãng đường chất điểm đi được trong khoảng thời gian từ t1 = 2s đến t2 = 4s. (Chỉ xét chất điểm chuyển động theo một chiều nhất định).

  Câu 2: Một vật chuyển động thẳng có phương trình: x=30 + 4t -t2 (m,s). Quãng đường vật đi từ thời điểm t2 = 3s ( coi vật không đổi chiều trong quá trình chuyển động)

 • Nguyễn Chibi'ss đã đặt câu hỏi: Chương 2 Hàm số lớp 10 Cách đây 1 tháng

  Chứng minh hai đường thẳng y=3x+1 và y=-3x+1 đối xứng với nhau qua trục tung

 • Nguyễn Chibi'ss đã đặt câu hỏi: Sự rơi tự do Cách đây 2 tháng

  Sự rơi tự do

  Một hòn đá được ném thẳng đứng lên cao từ độ cao 10m so với mặt đất với vận tốc ban đầu 20m/s. Lấy g=10m/s. Độ cao cực đại mà hòn đá đạt được là bao nhiêu?

 • Nguyễn Chibi'ss đã đặt câu hỏi: Sự rơi tự do Cách đây 2 tháng

  Sự rơi tự do

  Hai vật A và  B được thả rơi tự do tại cùng một vị trí có độ cao h so với mặt đất. Vật B được thả rơi sau vật A một thời gian là 0,1s. Hỏi sau bao lâu kể từ lúc thả vật A thì khoảng cách giữa chúng là 2m. Lấy g=10 m/s, xem như độ cao ban đầu đủ lớn.