Nguyễn Chibi'ss's Profile

Nguyễn Chibi'ss

Nguyễn Chibi'ss

03/09/2002

THPT Nguyễn Trãi

Số câu hỏi 10
Số câu trả lời 2
Điểm 0
Kết bạn

Bạn bè (19)

Hoạt động gần đây (40)

 • Nguyễn Chibi'ss đã trả lời trong câu hỏi: Toán hỗn hợp Cách đây 2 tuần

  sau phản ứng dung dịch chứ 0,1 mol MgCl2; 0,1 mol CaCl2. Vậy 0,1 mol HCl là ở đâu v pạn???

  Tính khối lượng dung dịch pạn áp dụng ĐL pảo toàn khối lượng à?? mk k hiểu chỗ này, pạn chỉ lại giúp mk...

  P.s pạn tl nhanh trong tối này cho mk đc k, mai mk nộp r ạsmiley

 • Nguyễn Chibi'ss đã đặt câu hỏi: Tổng quan văn học việt nam Cách đây 2 tuần

  Chữ Hán khác chữ Nôm như thế nào???

 • Nguyễn Chibi'ss đã đặt câu hỏi: Toán hỗn hợp Cách đây 2 tuần

  Hòa tan hết 12,4 g hỗn hợp Mg và CaCO3 trong 100g dung dịch HCl 18,25% thu được dung dịch X và 4,48 lít hỗn hợp khí Y(đktc)

  a/ Tính khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp đầu

  p/ Tính tỉ khối hơi trên không khí

  c/ Tính C% các chất có trong dung dịch X

 • Nguyễn Chibi'ss đã đặt câu hỏi: Tìm lỗi sai và sửa lại Cách đây 1 tháng

  haven't got some money to buy that English book .

 • Nguyễn Chibi'ss đã đặt câu hỏi: Tìm lỗi sai và sửa lại Cách đây 1 tháng

  haven't got some money to buy that English book .