Tran Sa's Profile

Tran Sa

Tran Sa

01/01/1970

Số câu hỏi 12
Số câu trả lời 9
Điểm 0
Kết bạn

Bạn bè (1)

Hoạt động gần đây (30)

 • Tran Sa đã đặt câu hỏi: Đạo hàm của hàm số lũy thừa Cách đây 4 ngày

  Đạo hàm của hàm số y= \((2x-3)^{\frac{3}{4}}\) là

 • Tran Sa đã đặt câu hỏi: Tính thể tích khối chóp Cách đây 1 tuần

  Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành với AB=a, AD=2a, \(\widehat{BAD}\) = 600, SA vuống góc với đáy, góc giữa SC và đáy bằng 600. Thể tích khối chóp S.ABCD là V. Tỷ số \(\frac{V}{a^{3}}\) là?

 • Tran Sa đã trả lời trong câu hỏi: Tính thể tích khối chóp Cách đây 1 tuần

  Xin lỗi, bài này sai đề rồi.

 • Tran Sa đã đặt câu hỏi: Tính thể tích khối lăng trụ Cách đây 1 tuần

  Cho hình lăng trụ ABC.A'B'C' có đáy ABC là tam giác đều cạnh a. Hình chiếu vuông góc của A' xuống (ABC) là trung điểm cạnh AB. Mặt bên (ACC'A') tạo với đáy một góc 450. Tính thể tích khối lăng trụ.

 • Tran Sa đã đặt câu hỏi: Tính thể tích khối chóp Cách đây 1 tuần

  Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC vuông tại tại A, \(\widehat{ABC}=30^{0}\), SBC là tam giác đều cạnh a và (SAB) \(\perp (ABC)\). Tính thể tích khối chóp S.ABC.